Rancang pengurusan harta anda
dengan
Pengisytiharan Hibah

Perancangan pengurusan harta dalam Islam terbahagi kepada dua, iaitu Perancangan Harta Semasa Hidup dan Pembahagian Harta Selepas Kematian pemilik harta. Di antara bentuk-bentuk perancangan harta semasa hidup adalah seperti HIBAH, wasiat, wakaf, sedekah dan nazar. Manakala, pengurusan harta selepas berlaku kematian pula ialah pembahagian harta pusaka yang tertakluk kepada hukum faraid.

eHibah mempraktikkan Hibah Bersyarat secara Ruqba.